SitePages

Thursday, May 4, 2023

оператори Bash

Оператори в Bash є важливою складовою при розробці скриптів для автоматизації завдань в Linux. Оператори - це спеціальні символи, які виконують певні дії зі значеннями, що повертають команди. У цій статті ми розглянемо декілька найважливіших операторів Bash і наведемо приклади їх використання.


1. Оператор присвоєння "="
Оператор "=" використовується для присвоєння значення змінній. Наприклад:

```
#!/bin/bash
x=10
echo $x
```
В цьому прикладі ми присвоюємо змінній "x" значення "10" і виводимо його на екран.

2. Арифметичні оператори "+", "-", "*", "/"
Bash підтримує арифметичні операції. Можна використовувати такі оператори, як "+", "-", "*", "/", для виконання арифметичних операцій. Наприклад:

```
#!/bin/bash
x=5
y=2
echo $((x + y))
echo $((x - y))
echo $((x * y))
echo $((x / y))
```

В цьому прикладі ми використовуємо оператори "+", "-", "*", "/" для виконання арифметичних операцій.

3. Оператор порівняння "-eq", "-ne", "-lt", "-gt", "-le", "-ge"
Bash також підтримує оператори порівняння. Можна використовувати такі оператори, як "-eq", "-ne", "-lt", "-gt", "-le", "-ge", для порівняння значень. Наприклад:

```
#!/bin/bash
x=5
y=10
if [ $x -eq $y ]
then
  echo "x is equal to y"
else
  echo "x is not equal to y"
fi
```

В цьому прикладі ми порівнюємо значення змінних "x" і "y" за допомогою оператора "-eq".

4. Оператор логічного "AND" "&&"
Оператор "&&" використовується для об'єднання двох команд. Якщо перша команда повертає значення "true", тоді друга команда буде виконана.